❗❗❗Zostań Liderem Trendów❗❗❗📣Zgłoś się i zdobądź prestiżowy certyfikat Lidera Biznesu❗❗❗📣  

Tykocin – zabytkowe miasto o wysokich walorach krajobrazowych

Podziel się

Miastem w województwie podlaskim, które wyróżnia się w inwestycjach zieloną przestrzenią, jest Tykocin. Zachowany oryginalny układ przestrzenny miasta, duża liczba zabytków sprawiają, że jest on coraz częściej pożądanym miejscem turystycznym. Za sprawą nowej inwestycji zlokalizowanej na obszarze chronionego krajobrazu „Dolina Narwi” ruch pieszy został przeniesiony nad tę część urokliwego krajobrazu Tykocina.

 

  • Projekt nasadzeń wzdłuż ścieżki edukacyjnej wykonała mgr inż. architektka krajobrazu Paulina Blecharczyk
  • Nasadzenia wykonała: „PROBUK” Barbara Mściwujewska
  • Inspektor Nadzoru Inwestorskiego: mgr inż. architektka krajobrazu Elżbieta Teresa Korolczuk
  • Projekt nasadzeń przy parkingu wykonała: mgr inż. architektka krajobrazu Elżbieta Teresa Korolczuk

 

Inwestycja stanowi ogólnodostępną ścieżkę edukacyjną nad rzeką Narew w Tykocinie. Najważniejszym czynnikiem szlaku jest generowanie pozytywnego ruchu turystycznego, który jest rozwiązaniem mającym na celu zapobieganie, ograniczanie i kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko. Inwestycja pozwala na kanalizację ruchu turystycznego na wskazanych obszarach chronionych, przede wszystkim na obszarze Natury 2000 i kierowaniu jej poza tereny wrażliwe przyrodniczo. Dzięki temu mogliśmy uniknąć zaburzeń równowagi ekosystemów bez szkody dla środowiska naturalnego.

 

 

W idealnej harmonii

Położenie ścieżek edukacyjno-dydaktycznych nad rzeką niejako wymusiło zastosowanie szaty roślinnej spójnej z zastałym krajobrazem. Wybrana szata roślinna to gatunki drzew, krzewów, bylin oraz traw, które występują na terenie Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi. Posadzone kwatery roślin przeplatają się, tworząc ramę obrazu płynącej rzeki Narew. Znajdziemy tu roślinność zadarniającą, taką jak: rdest wężownik Polygonum bistorta, goździk kartuzek – Dianthus carthusianorum oraz towarzyszącą jej zieleń pełną kontrastów: mięta polna – Mentha arvensis, kosaciec żółty – Iris pseudacorus, tojeść rozesłana – Lysimachia nummularia, krwawnik pospolity – Achillea millefolium, zawciąg pospolity – Armeria maritima i knieć błotna – Caltha palustris. Przekroje barwnych kwiatów zostały przełamane przez gatunek trawy ozdobnej manna mielec – Glyceria maxima. Uzupełnieniem grup bylinowych są drzewa i krzewy, które wspólnie tworzą regularne grupy sadzone w stopniowanych wysokościowo układach, kontrastujących nie tylko barwą, ale i fakturą. Duże ilościowo grupy nasadzeń dają ciekawe efekty kolorystyczne. Szkielet zieleni stanowią drzewa o szeroko rozłożystej koronie i gęstych gałęziach, takie jak jesion wyniosły czy lipa drobnolistna. Dopełnieniem, a także podkreśleniem naturalnej strony inwestycji są domki dla owadów wykonane z naturalnych materiałów.

 

O krok dalej

Funkcja, jak i forma ścieżki edukacyjno-dydaktycznej zostały optymalnie dopasowane do celów, jakim ma służyć. Przede wszystkim do wzrostu ruchu turystycznego, jak również jako miejsce spotkań dla mieszkańców Tykocina. Ścieżka daje szansę na swobodny dostęp do rzeki, dzięki zielonym przestrzeniom z trawy nie ograniczając przestrzeni wędkarzom. Oficjalne otwarcie 1,5-km ścieżki edukacyjnej wzdłuż Narwi w Tykocinie po obu stronach mostu jest planowane na czerwiec 2022 r.  

To nie koniec inwestycji w tym mieście. Właśnie ruszył przetarg na budowę targowiska z parkingiem i zagospodarowaniem terenu. Celem projektu jest estetyzacja otoczenia poprzez urządzenie zielenią nowo powstałej inwestycji zgodnie z wymogami wojewódzkiego konserwatora zabytków. Na targowisku znajdzie się zieleń uporządkowana, przypisana do odpowiednich kwater utworzonych z donic. Tematem przewodnim zieleni parkingu jest kontrast, który świadomie wprowadzony w przestrzeń ma na celu połączenie dwóch skrajności w spójną całość. Przestrzeń czerpiąca z jego potencjału w pełni wykorzysta zastaną różnorodność. Pojawią się grupy nasadzeń drzew i krzewów z dzikiej róży, kaliny koralowej, jesionu wyniosłego oraz olszy czarnej. Główną grupą zieleni natomiast będą „meandry” bylin i traw ozdobnych.

 

Autorka tekstu: Elżbieta Korolczuk, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu

CZYTAJ ARTYKUŁ