❗❗❗Zostań Liderem Trendów❗❗❗📣Zgłoś się i zdobądź prestiżowy certyfikat Lidera Biznesu❗❗❗📣  

Krok po kroku zbuduj swój ogród – odcinek 3 – układanie nawierzchni, obrzeży i palisad

Podziel się

Budowa ogrodu, podobnie jak budowa domu, to proces złożony, wymagający zaplanowanego działania i połączenia wielu elementów. Zasadne jest wcześniejsze opracowanie projektu, który na etapie realizacji chroni przed nieprzemyślanym działaniem, a tym samym pozwala uniknąć błędów i niepotrzebnych kosztów. O tym wspominałem w poprzednim odcinku. Tymczasem w tym postaram się zobrazować, jak wygląda to w praktyce, i jak w oparciu o projekt powstają główne ramy ogrodu.

Tak właśnie rozpoczyna się budowa ogrodu: stworzeniem ram (szkieletu) w postaci podjazdów, chodników, przedeptów, schodów, tarasów na gruncie, obrzeży i palisad, a dopiero później uzupełnienia tego elementami finalnymi, jak: instalacje, trawniki, dekoracje, kamienie ozdobne i rośliny.

 

Od podstaw

Pierwszym krokiem do rozpoczęcia prac jest jednak posprzątanie terenu, oczyszczenie go z pozostałości po budowie domu i wywiezienie wszelkich mogących utrudniać prace elementów. Krokiem drugim, który w praktyce trzeba wykonać już kilka miesięcy wcześniej, jest wybór firmy wykonawczej i zarezerwowanie terminu realizacji. W moim przypadku firma wykonawcza to jednocześnie firma, która realizowała projekt ogrodu – Quercus Mikołajczyk, której powierzyłem kompleksowe działania i nadzór nad całością realizacji. Z kolei ta firma pewne prace powierzyła swoim sprawdzonym podwykonawcom, jak chociażby firmie brukarskiej, której praca jest tematem obecnego odcinka.

 

Z aptekarską precyzją

Trzecim krokiem do rozpoczęcia prac jest przygotowanie dla wykonawcy projektu i zgromadzenie na działce materiałów. Mój projekt zawierał również szczegółowe zestawienie ilościowe i jakościowe materiałów, w oparciu o które zostały one zamówione i dostarczone na plac budowy. A zatem to kolejny, niezwykle istotny plus projektu, że materiały zamawiamy dokładnie w takim rodzaju i ilości, jakie mają być zabudowane. Warto również przypomnieć, że projekt opracowywany jest na podkładzie mapowym działki, oczywiście w skali, a zatem stanowi konkretny punkt wyjścia do dokładnego wyniesienia elementów projektowanych w teren.

 

Przygotowanie wysokościowe

Czwartym krokiem do rozpoczęcia prac jest przygotowanie wysokościowe. Pod pojęciem tym kryje się wnikliwa analiza ukształtowania działki (przyszłego ogrodu), w szczególności z uwzględnieniem poziomu zera budynku (posadzki parteru), drogi i działek sąsiednich. Owszem, projekt, który sporządzony jest na kopii tzw. mapy zasadniczej, zawierającej m.in. rzędne terenu, uwzględnia już teoretycznie wysokościowe posadowienie poszczególnych elementów, ale przed rozpoczęciem prac trzeba to wszystko sprawdzić, wyznaczyć w terenie i skonfrontować właśnie z ww. elementami. Dlatego, że będące przedmiotem tego odcinka sztywne i niezmienne już ramy ogrodu, wyznaczą docelowe wysokości i ukształtowanie przyszłego ogrodu. A one właśnie muszą być spójne z budynkiem, drogą i terenem oraz uwzględniać odpowiednie spadki i nachylenia.

 

Wstęp do dalszych prac

Realizacja zabudowy szkieletu ogrodu to tak naprawdę postępowanie zgodnie z instrukcją producenta, a zatem wykonywanie odpowiednich wykopów, następnie podbudów zalecanych dla poszczególnych elementów i docelowe, odpowiednie ich układanie.

Tworzenie ram ogrodu, w zależności od zaawansowania projektu i potencjału wykonawcy, to zazwyczaj okres kilku tygodni. W moim przypadku, przy mocno rozbudowanym projekcie posadowionym na około 11-arowej działce, to czas około 5 tygodni. Budowa ogrodu w tak rozbudowanej wersji jak moja, wiąże się również z nieco wyższymi kosztami, wynikającymi przede wszystkim z zakupu dużej ilości zróżnicowanej, betonowej galanterii. Kosztują również spore ilości podbudów, a przede wszystkim robocizna, która jest wprost proporcjonalna do ilości materiału.

Wykonanie szkieletu ogrodu to w dalszym ciągu dopiero wstęp do kolejnych prac związanych z urządzeniem ogrodu. Przede mną jeszcze dokończenie budowy ogrodzeń, które są już w trakcie i którym w kontekście właściwego posadowienia względem granic, poświęcę nieco uwagi w kolejnym odcinku tego cyklu. Ponadto do wykonania mam jeszcze mury osłonowe w kuchni letniej, zbiorniki wodne, ścianę z kaskadą, tarasy drewniane oraz wspomniane równanie terenu, zakładanie trawnika, wykończenie rabat i nasadzenia roślinne. Dodatkowo liczne pergole, meble w kuchni letniej i wkomponowanie elementów dekoracyjnych. I wszystko to również sukcesywnie będę relacjonował.

 

Pełny artykuł dostępny w e-wydaniu Lidera Biznesu!

 

Tekst i zdjęcia: Tomasz Szostak

www.zogrodemnaty.pl