❗❗❗Zostań Liderem Trendów❗❗❗📣Zgłoś się i zdobądź prestiżowy certyfikat Lidera Biznesu❗❗❗📣  

Jak dobrze zabezpieczyć centrum ogrodnicze?

Podziel się

Właściciele centrów ogrodniczych muszą mierzyć się z wieloma wyzwaniami. Chcąc zapewnić możliwie najbogatszą ofertę swojego centrum ogrodniczego, nie mogą zapominać o ryzykach, jakie niesie ze sobą nie tylko prowadzony biznes, ale i zmieniający się klimat. Tekst: Robert Brocki, Michał Kłobus Zdjęcia: Gartenbau-Versicherung (ukryć to na polu zdjęcia)

Odpowiednio dopasowana ochrona ubezpieczeniowa może okazać się najlepszym ratunkiem w przypadku nieprzewidzianego zdarzenia, które jest w stanie zaburzyć na długi czas funkcjonowanie nawet dobrze zorganizowanego centrum ogrodniczego.

Specjalistyczny ubezpieczyciel, którym jest Gartenbau-Versicherung, dostrzega potrzebę dostosowania produktu ubezpieczeniowego do potrzeb właścicieli centrów ogrodniczych w taki sposób, aby zagwarantować ich kompleksową ochronę. Ubezpieczyciel daje możliwość objęcia ochroną ubezpieczeniową zarówno od rodzajów ryzyka związanego z niebezpiecznymi zjawiskami atmosferycznymi, jak np. grad, huragan i inne zagrożenia naturalne (w tym powódź, deszcz ulewny, napór śniegu i lodu, uderzenie pioruna) oraz tych, które są niezależne od warunków atmosferycznych, jak np. zalanie wodą wodociągową, kradzież z włamaniem, awaria techniki, przepięcia oraz pożar.

Ryzyka te mogą zagrozić istnieniu przedsiębiorstwa czy spowolnić jego rozwój. Indywidualnie dopasowana ochrona ubezpieczeniowa z pewnością pomoże uchronić się od negatywnych skutków zdarzenia szkodowego i strat finansowych. Ubezpieczyciel specjalizujący się wyłącznie w ubezpieczaniu mienia i majątku przedsiębiorstw ogrodniczych, centrów ogrodniczych, punktów sprzedaży detalicznej i kwiaciarni dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu w ubezpieczaniu ogrodnictwa w Europie wie, jak dopasować ochronę do specyfiki konkretnego biznesu ogrodniczego.

 

Zagrożenia w działalności centrum ogrodniczego

Szczególnie niebezpiecznym zdarzeniem, które może na długi czas zakłócić działalność centrum ogrodniczego, jest pożar, który może doprowadzić do zatrzymania całej działalności. Konsekwencją pożaru jest wiele dodatkowych kosztów, które trzeba ponieść, aby móc przystąpić do odbudowy centrum ogrodniczego. Są to m.in. szkody następcze związane z prowadzeniem akcji gaśniczej, koszty sprzątania pogorzeliska, oddymiania pomieszczeń, koszty utylizacji pozostałości.

Dobre ubezpieczenie pokrywa także te koszty, które występują obok kosztów głównych i koniecznych do poniesienia przy odbudowie centrum ogrodniczego. Istotą ochrony ubezpieczeniowej jest konkretna reakcja na zdarzenie szkodowe i szybka wypłata odszkodowania, aby umożliwić jak najszybsze wznowienie działalności przedsiębiorstwa.

Nawet w przypadku niewielkiego pożaru, który uda się opanować na wczesnym etapie, faktyczne straty związane np. z zanieczyszczeniem sadzą mogą okazać się wysokie. Zanieczyszczone rośliny nie mogą wówczas być sprzedane, ponieważ nie przedstawiają już wartości handlowej. Do tego dochodzą koszty ich utylizacji oraz sprzątania miejsca szkody, w tym spowodowane zalaniem w wyniku akcji gaśniczej.

Zagrożenia, które również mogą prowadzić do wysokich strat finansowych w centrum ogrodniczym to zalanie wodą wodociągową i kradzież z włamaniem. Szczególnie ryzyko kradzieży z włamaniem może być istotnym wyzwaniem w okresach wyższych obrotów w tygodniach przedświątecznych. W zależności od sposobu działania sprawcy włamanie może spowodować znaczne szkody materialne w częściach budynku, wyposażeniu wnętrz i sprzedawanych towarach.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom właścicieli centrów ogrodniczych, ubezpieczyciel daje możliwość okresowego zwiększenia sum ubezpieczenia dla towarów handlowych w okresie wzmożonych przedświątecznych zakupów. Jest to zarazem większe bezpieczeństwo dla zainwestowanego w towary handlowe kapitału.

Główną zaletą specjalistycznego ubezpieczenia ogrodniczego dedykowanego centrom ogrodniczym jest to, że stanowi ono dostosowaną do ich specyfiki ochronę ubezpieczeniową, która stworzona została z myślą o kombinacji działalności produkcyjnej i handlowej. Ubezpieczenie od Gartenbau-Versicherung to bezpieczeństwo także w sytuacji wystąpienia szkód technicznych.

Szybka wypłata odszkodowania za rośliny handlowe zniszczone w wyniku awarii ogrzewania albo usterki technicznej w systemie kontroli klimatu to cecha dobrego ubezpieczenia. Zakres ubezpieczenia jest indywidualnie dopasowywany do potrzeb przedsiębiorstwa, a sprawna likwidacja szkody zapewnia szybką wypłatę odszkodowania oraz możliwość kontynuowania działalności. Dobrze dokonany wybór ubezpieczyciela pozwoli rozwijać centrum ogrodnicze i jest gwarancją bezpieczeństwa, w tym finansowego.

 

Sprawdź, czy twoje centrum ogrodnicze jest dobrze ubezpieczone

W poniższej tabeli wpisz wartość, na jaką twoje centrum ogrodnicze jest ubezpieczone obecnie oraz jaka kwota byłaby potrzebna, żeby je obudować i odtworzyć wyposażenie oraz towary handlowe. W kolejnych kolumnach zaznacz, od jakich ryzyk poszczególne przedmioty są ubezpieczone.

 

Wartość

Zakres ubezpieczenia (ryzyka objęte ochroną ubezpieczeniową)

Przedmiot

ubezpieczenia

Obecna suma ubezpieczenia

Faktyczna wartość odtworzeniowa

Zagrożenia naturalne: grad, huragan od 63km/h, napór śniegu i lodu, deszcz nawalny, deszcz marznący

Ogień: pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek obiektu latającego

Szkody techniczne: wady konstrukcji, materiałów, wykonawstwa, awarie, zwarcie, przepięcie, przeciążenie

Umyślne działanie osób trzecich, sabotaż, wandalizm, kradzież

Budynek centrum ogrodniczego

                  PLN

PLN

 

 

 

 

Wyposażenie (regały, stoły, displaye, kasy fiskalne, komputery, drukarki, wózki widłowe)

PLN

PLN

 

 

 

 

Towary handlowe (doniczki, nawozy, ziemia/substrat, sprzęt ogrodniczy itp.)

PLN

PLN

 

 

 

 

Rośliny w centrum ogrodniczym

PLN

PLN

 

 

 

 

Inne

PLN

PLN

 

 

 

 

Łącznie

PLN

PLN

 

 

Jeśli po wypełnieniu tabeli wartość obecnej sumy ubezpieczenia oraz wartość odtworzeniowa nie są takie same lub nie wszystkie zagrożenia są ubezpieczone, rozważ specjalistyczne ubezpieczenie ogrodnicze, które uwzględni specyfikę twojego centrum ogrodniczego.

Dobrze dobrana ochrona ubezpieczeniowa twojego centrum ogrodniczego zapewni bezpieczeństwo finansowe tobie oraz twojej rodzinie.

Ten i inne artykuły przeczytasz w e-wydaniu!