❗❗❗Zostań Liderem Trendów❗❗❗📣Zgłoś się i zdobądź prestiżowy certyfikat Lidera Biznesu❗❗❗📣  

Cebulowe zatowarowanie

Podziel się

Walka o klienta wymusza na sprzedających trzymanie się standardów jakościowych. Jak to się przekłada na asortyment roślin cebulowych?

Jesień kojarzy się zwykle z zakończeniem kolejnego sezonu ogrodniczego, jednak wcale nie musi oznaczać zwolnienia tempa prac na zewnątrz. Przygotowanie ogrodu do zimy wymaga wykonania wielu zabiegów. Jest to również dobry czas, by już pomyśleć o nadchodzącej wiośnie, od której dzieli nas co prawda dobre kilka miesięcy, jednak jest to najwłaściwsza pora na sadzenie wielu gatunków cebulowych.

 

Cebulowa mieszanka

W pierwszej kolejności wiedzieć należy, jakie gatunki sadzone są jesienią. Różnorodność jest wielka, a najchętniej kupowane są:

  • tulipany,
  • narcyzy i żonkile,
  • hiacynty,
  • krokusy, przebiśniegi, szafirki,
  • szachownice,

W ofercie jesiennej powinny znaleźć się wyłącznie gatunki zimujące w gruncie, zakwitające na wiosnę. Cebule odpowiednie do wiosennych nasadzeń, jak mieczyki czy krokosmie, nie posiadają wystarczającej odporności na mróz i wprowadzanie ich do jesiennej oferty mija się z celem.

Normy jakości dot. cebul kwiatowych obowiązują na terenie Unii Europejskiej od momentu ich wprowadzenia w 1968 r. rozporządzeniem Rady EWG nr 315/68.

Wytyczne określają precyzyjnie minimalne wymagania jakościowe, zasady pakowania i oznakowania towaru. W obrębie UE produkty niespełniające rygorów norm nie mogą być na żadnym etapie handlu przetrzymywane, transportowane z zamiarem sprzedaży oraz oferowane i sprzedawane klientom (przez producentów i sprzedawców) w paczkach przeznaczonych na osobisty użytek nabywców. Przepis ten jest aktywny również w odniesieniu do eksportu poza Unię Europejską, chyba że eksporter uzyska zgodę na odstępstwo od norm unijnych.

 

Wymogi handlowe

Minimalne wymogi jakościowe mówią jasno, że produkt musi być właściwy gatunkowo lub odmianowo, nieuszkodzony, czysty i niezawilgocony, zdrowy, bez objawów porażenia przez patogeny, bez śladów uszkodzeń mechanicznych. Unijne przepisy określają również sposób oznakowania cebul. Jeśli oferowane są w opakowaniach jednostkowych, to czytelne i trwałe oznaczenie zawierać ma:

– dane pakującego (nazwisko, adres lub znak kodowy),

–specyfikacje handlowe (liczba sztuk oraz  jeśli to konieczne – klasa wielkości),

– adnotacje czy produkt był poddany wszelkim zabiegom termicznym lub chemicznym,

– precyzować charakterystykę, czyli gatunek i odmianę, kolor kwiatów, a w przypadku mieszanki dopisek „mieszanka kolorów”.

W przypadku zbiorczych opakowań handlowych wystarczy informacja o danych pakującego oraz jako charakterystykę produktu – dopisek „cebule kwiatowe”.

Dobrą praktyką jest nabywanie cebul kwiatowych od polskich producentów. Gdy jest to niemożliwe, najlepiej wybierać hodowców z krajów o zbliżonym do naszego klimacie. W naszym kraju najczęściej importuje się z Holandii, Niemiec i Ukrainy. Gwarancją sukcesu jest zdrowy materiał roślinny, a to gwarantują certyfikowani producenci.

Sprzedawane cebule powinny być absolutnie pozbawione śladów chorób, pleśni, mechanicznych uszkodzeń i przebarwień; jędrne, bez miejsc miękkich czy wilgotnych. Idealnie jeśli nie rozpoczęły wegetacji, czyli nie zdążyły jeszcze wytworzyć widocznych liści. Z kolei wzrost korzeni nie jest uznawany za defekt.

Naturalne jest, że cebule zanim trafią ostatecznie do nabywcy, mogą spędzić do kilku tygodni w miejscu sprzedaży. A warunki ich przechowywania mogą mieć znaczący wpływ na jakość i żywotność materiału. Niewskazane jest przetrzymywanie w tym samym pomieszczeniu owoców, które wydzielają etylen, który może działać szkodliwie dla cebul i zaburzać naturalne procesy fizjologiczne.

 

Miejsce przechowywania

Niezależnie od sposobu pakowania, cebule przechowywać należy w pomieszczeniach zadaszonych, ale przewiewnych, chroniąc od bezpośredniego działania promieni słonecznych. Jeśli mają być sprzedawane luzem, to pojemniki zbiorcze powinny być ażurowe, można je wcześniej potraktować środkiem grzybobójczym dla zabezpieczenia przed fuzariozą i szarą pleśnią. Można je dodatkowo przesypać trocinami.

Należy również regularnie sprawdzać jakość cebul i wykazujące objawy porażenia natychmiast usuwać. Zapewnienie dobrej wentylacji zmniejsza ryzyko porażenia. Dobrze, jeśli temperatura w pomieszczeniu nie przekracza 200C, a wilgotność względna jest na poziomie 35-40%. Ten ostatni czynnik jest istotny, ponieważ zbyt niska wilgotność sprzyja wysuszaniu cebul i osłabia ich wzrost, natomiast zbyt wysoka sprzyja infekowaniu przez grzyby i pleśnie.

Przy okazji sprzedaży warto udzielać kupującym cennych wskazówek dotyczących sadzenia, zwłaszcza faktu, że cebule po zakupie jak najszybciej powinny trafić do gruntu.

Czytaj pełen artykuł w e-wydaniu!

czytaj w e-wydaniu